VALBEREDNING

Potatisodlarnas verksamhetsområde är hela Sverige och därför är det ett svårt jobb för valberedningen att nå ut och hitta alla bra kandidater till styrelsen. De tar tacksamt emot förslag på styrelsekandidater.

VALBEREDNING

Sammankallande

David Bjelke

Vedum
070-4442506

Carl Bergmar

Skänninge
070-6663051

carl@bjalbotradgard.se

Kristoffer Björkman

Flyinge
073-3124594

Suppleant

Kristian Willman

Dala-Järna
070-5866485

willman.kristian@telia.com