POTATISODLARNA

Potatisodlarna finns till för sina medlemmar!

Föreningen har som ambition att samla alla Sveriges potatisodlare i en gemensam förening för att främja odlingen av kvalitetspotatis och sammanhållningen mellan potatisodlarna i hela Sverige. Potatisodlarna ska bevaka och driva aktuella frågor och företräda medlemmarna i frågor som berör deras potatisverksamhet samt i allmänhet ta tillvara medlemmarnas intressen som potatisodlare.

Potatisodlarna har hela Sverige som verksamhetsområde.

Potatisodlarna drivs av en styrelse bestående av nio ledamöter från olika delar av Sverige. En verksamhetsledare på deltid är spindel i nätet och samordnar arbetet, och en administratör på deltid hjälper till. Samtliga i styrelsen har minst ett ansvarsområde.

Välkommen att kontakta verksamhetsledaren eller vem som helst i styrelsen för att dryfta frågor.

Vi finns till för er odlare!