VERKSAMHETSPLAN

Just nu arbetar vi med

 

  • Att ha en kontinuerlig kontakt med LRF Trädgård och bevakning av potatisens olika viktiga frågor.
  • Att lägga upp arbete och strategier inför framtiden.
  • Att ta fram verktyg för snabb information till medlemmarna via olika kanaler.
  • Att alla odlare skall få aktuell marknadsinformation under hela året.
  • Att utveckla medlemsnyttan genom bland annat rabatter för medlemmar i olika sammanhang.
  • Att föra dialog med berörda angående utsädesproduktionen i Sverige.
  • Att få upp frågan om potatisforskningens framtid i Sverige på agendan.
  • Att hitta former för samarbete kring näringspolitik inom branschen.
  • Att bevaka vad som händer på marknaden, inom branschen och vad som kan komma att påverka potatisodlingen framöver.
  • Att planera för aktiviteter och seminarier under året där odlare kan mötas och utbyta erfarenheter och ta del av aktuell information.

Saknar du något som du tycker att vi borde arbeta med?

Välkommen att ta kontakt med oss!

info@potatisodlarna.se