Det är viktigt med god markstuktur!

Anna Bjuréus, Länsstyrelsen Värmland, talade om vikten av en bra markstruktur på stämman i Falkenberg. Här nedan finner ni länkar till hennes presentation, ett enkelt självtest på hur markstrukturen är på din gård och länk till SLU Institutionen för mark och miljö där det finns mer avancerade tester och läsning om markstruktur och bördighet.

Markvård och markstruktur i potatisodling
Hur mår din jord test
SLU Institutionen för mark och miljö