VÄLKOMMEN

Välkommen till Potatisodlarna!

Föreningen har som ambition att samla alla Sveriges potatisodlare i en gemensam förening för att främja odlingen av kvalitetspotatis och sammanhållningen mellan potatisodlarna i hela Sverige. Potatisodlarna ska bevaka och driva aktuella frågor och företräda medlemmarna i frågor som berör deras potatisverksamhet samt i allmänhet ta tillvara medlemmarnas intressen som potatisodlare.

Potatisodlarna har hela Sverige som verksamhetsområde.

Välkommen att kontakta verksamhetsledaren eller vem som helst i styrelsen för att dryfta frågor.

Vi finns till för er odlare!