Skörd av demo odlingen

Skörden av demo odlingen är avslutad. Anders Andersson kör upptagaren, Kalle och Robin står på upptagaren i blåsten, Robin och Per Arne håller proverna, Anders Rydström noterar vikter och Per Arne håller prover i lådor.

 

2015-10-07 13.52.08 2015-10-07 13.52.12 2015-10-08 11.16.13 2015-10-08 12.09.58 2015-10-08 12.10.25