Avtalsmall

Vi har tagit fram en avtalsmall som kan användas mellan säljare och köpare vid försäljning av potatis.
Den ska ses som en mall för hur ett avtal kan se ut och det är fritt och upp till användaren av mallen att göra ändringar så passar just er.

Hälsningar Styrelsen.